Psaltaren

Kapitel 101

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids. Om nåd och rätt vill jag sjunga; och dig, Herre, lofsäga.
2. Jag handlar försigteliga och redeliga med dem som mig tillhöra, och vandrar troliga i mitt hus.
3. Jag tager mig ingen ond sak före; jag hatar öfverträdaren, och låter honom icke när mig blifva.
4. Ett vrångt hjerta måste vika ifrå mig; den onda lider jag icke.
5. Den sin nästa hemliga baktalar, honom förgör jag; den der storlåtig är och högt sinne hafver, honom lider jag icke.
6. Mine ögon se efter de trogna i landena, att de måga när mig bo; och hafver gerna fromma tjenare.
7. Falskt folk håller jag icke i mitt hus; ljugare trifvas icke när mig.
8. Bittida förgör jag alla ogudaktiga i landena, att jag må utrota alla ogerningsmän utu Herrans stad.