Psaltaren

Kapitel 110

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids. Herren sade till min Herra: Sätt dig på mina högra hand, tilldess jag lägger dina fiendar till din fotapall.
2. Herren skall sända dins rikes spiro utaf Zion; var rådandes ibland dina fiendar.
3. Efter din seger skall ditt folk välviljeliga offra dig i heligo prydning; dine barn varda dig födde såsom daggen af morgonrodnaden.
4. Herren hafver svorit, och honom skall det intet ångra: Du äst en Prest evinnerliga, efter Melchisedeks sätt.
5. Herren på dine högra hand skall slå Konunga i sine vredes tid.
6. Han skall döma ibland Hedningarna; han skall göra stora slagtningar. Han skall sönderkrossa hufvudet öfver stor land.
7. Han skall dricka af bäcken på vägenom, derföre skall han upphäfva hufvudet.