Psaltaren

Kapitel 113

[ AUDIO ]

1. Halleluja. Lofver, I Herrans tjenare, lofver Herrans Namn.
2. Lofvadt vare Herrans Namn, ifrå nu och i evighet.
3. Ifrå solenes uppgång, allt intill nedergången, vare Herrans Namn lofvadt.
4. Herren är hög öfver alla Hedningar; hans ära går så vidt som himmelen är.
5. Hvilken är såsom Herren vår Gud, den sig så högt satt hafver?
6. Och ser uppå det nedriga, i himmelen och på jordene;
7. Den som den ringa upprättar utu stoftet, och upplyfter den fattiga utu träcken;
8. Att han skall sätta honom bredovid Förstar, vid hans folks Förstar;
9. Den der låter den ofruktsamma bo i huset, att hon en glad barnamoder varder! Halleluja.