Psaltaren

Kapitel 114

[ AUDIO ]

1. Då Israel ut ur Egypten drog, Jacobs hus ifrå främmande folk.
2. Då vardt Juda hans helgedom, Israel hans välde.
3. Hafvet såg det, och flydde; Jordanen vände tillbaka.
4. Bergen sprungo såsom lamb; högarna såsom ung får.
5. Hvad var dig, du haf, att du flydde; och du Jordan, att du tillbakavände?
6. I berg, att I sprungen såsom lamb; I högar, såsom ung får?
7. För Herranom bäfvade jorden, för Jacobs Gud;
8. Den bergsklipporna förvandlar uti vattusjöar, och stenen i vattukällor.