Psaltaren

Kapitel 117

[ AUDIO ]

1. Lofver Herran, alle Hedningar; priser honom, all folk.
2. Ty hans nåd är väldig öfver oss, och Herrans sanning ( varar ) i evighet. Halleluja.