Psaltaren

Kapitel 120

[ AUDIO ]

1. En visa i högre choren. Jag ropar till Herran i mine nöd, och han bönhörer mig.
2. Herre, fräls mina själ ifrå lögnaktiga munnar, och ifrå falska tungo.
3. Hvad kan den falska tungan göra dig? Och hvad kan hon uträtta?
4. Hon är såsom ens väldigs skarpe pilar, såsom eld i enebärsträ.
5. Ve mig, att jag en främling är ibland Mesech; jag måste bo ibland Kedars hyddor.
6. Det varder mine själ långt att bo när dem, som friden hata.
7. Jag håller frid; men när jag talar, så taga de till att örliga.