Psaltaren

Kapitel 121

[ AUDIO ]

1. En visa i högre choren. Jag lyfter min ögon upp till bergen, ifrå hvilkom mig hjelp kommer.
2. Min hjelp kommer ifrå Herranom, den himmel och jord gjort hafver.
3. Han skall icke låta din fot slinta; och den dig bevarar, han sofver icke.
4. Si, den som Israel bevarar, han är icke sömnog eller sofver.
5. Herren bevarar dig; Herren är din skygd öfver dina högra hand;
6. Att solen icke skall skada dig om dagen, eller månen om nattena.
7. Herren bevare dig för allt ondt; han bevare dina själ.
8. Herren bevara din utgång och ingång, ifrå nu och i evighet.