Psaltaren

Kapitel 122

[ AUDIO ]

1. En visa Davids i högre choren. Jag glädes i det mig sagdt är, att vi skole gå in uti Herrans hus;
2. Och att våre fötter skola stå i dinom portom, Jerusalem.
3. Jerusalem är bygdt, att det skall vara en stad, der man tillsammankomma skall;
4. Dit slägterna uppgå skola, nämliga Herrans slägter, till att predika Israels folke, till att tacka Herrans Namne.
5. Ty der äro satte stolar till doms, Davids hus stolar.
6. Önsker Jerusalem lycko; dem gånge väl, som dig älska.
7. Frid vare innan dina murar, och lycka i dina palats.
8. För mina bröders och fränders skull vill jag dig frid önska.
9. För Herrans vår Guds hus skull vill jag ditt bästa söka.