Psaltaren

Kapitel 126

[ AUDIO ]

1. En visa i högre choren. När Herren Zions fångar lösandes varder, så skole vi varda såsom drömmande.
2. Då skall vår mun full med löje varda, och vår tunga full med fröjd: då skall man säga ibland Hedningarna: Herren hafver gjort stor ting med dem.
3. Herren hafver gjort stor ting med oss; dess äre vi glade.
4. Herre, vänd vårt fängelse, såsom du de strömmar söderut uttorkat hafver.
5. De som med tårar så, skola med glädje uppskära.
6. De gå åstad och gråta, och bära ut ädla säd; och komma med glädje, och bära sina kärfvar.