Psaltaren

Kapitel 128

[ AUDIO ]

1. En visa i högre choren. Säll är den som fruktar Herran, och på hans vägar går.
2. Du skall föda dig af dina händers arbete; säll äst du, och väl är dig.
3. Din hustru skall vara såsom ett fruktsamt vinträ, allt omkring i ditt hus; dine barn såsom oliveqvistar kringom ditt bord.
4. Si, alltså varder välsignad den man, som Herran fruktar.
5. Herren skall välsigna dig af Zion, att du skall få se Jerusalems välfärd, i alla dina lifsdagar;
6. Och skall få se din barnabarn; frid öfver Israel!