Psaltaren

Kapitel 131

[ AUDIO ]

1. En visa Davids i högre choren. Herre, mitt hjerta. är icke högfärdigt, och mina ögon äro icke stolta; och jag vandrar icke i stor ting, de mig för höge äro.
2. När jag icke satte och stillte mina själ, så vardt min själ afvand, såsom en ifrå sine moder afvand varder.
3. Israel hoppes uppå Herran, ifrå nu och i evighet.