Psaltaren

Kapitel 134

[ AUDIO ]

1. En visa i högre choren. Si, lofver Herran, alle Herrans tjenare; I som stån om nattena i Herrans hus.
2. Lyfter edra händer upp i helgedomenom, och lofver Herran.
3. Herren välsigne dig af Zion, den himmel och jord gjort hafver.