Psaltaren

Kapitel 136

[ AUDIO ]

1. Tacker Herranom, ty han är god; ty hans godhet varar evinnerliga.
2. Tacker alla gudars Gudi; ty hans godhet varar evinnerliga.
3. Tacker alla herrars Herra; ty hans godhet varar evinnerliga.
4. Den stor under gör allena; ty hans godhet varar evinnerliga.
5. Den himlarna skickeliga gjort hafver; ty hans godhet varar evinnerliga.
6. Den jordena på vatten utsträckt hafver; ty hans godhet varar evinnerliga.
7. Den stor ljus gjort hafver; ty hans godhet varar evinnerliga.
8. Solena till att förestå dagenom; ty hans godhet varar evinnerliga.
9. Månan och stjernorna till att förestå nattena; ty hans godhet varar evinnerliga.
10. Den Egypten slog på deras förstfödingar; ty hans godhet varar evinnerliga.
11. Och utförde Israel ifrå dem; ty hans godhet varar evinnerliga.
12. Med väldiga hand och uträcktom arm; ty hans godhet varar evinnerliga.
13. Den röda hafvet skifte i två delar; ty hans godhet varar evinnerliga.
14. Och lät Israel derigenom gå; ty hans godhet varar evinnerliga.
15. Den Pharao och hans här i röda hafvet störte; ty hans godhet varar evinnerliga.
16. Den sitt folk förde genom öknena; ty hans godhet varar evinnerliga.
17. Den stora Konungar slog; ty hans godhet varar evinnerliga;
18. Och drap mägtiga Konungar; ty hans godhet varar evinnerliga:
19. Sihon, de Amoreers Konung; ty hans godhet varar evinnerliga:
20. Och Og, Konungen i Basan; ty hans godhet varar evinnerliga.
21. Och gaf deras land till arfs; ty hans godhet varar evinnerliga.
22. Till arfs sinom tjenare Israel; ty hans godhet varar evinnerliga.
23. Ty han tänkte på oss, då vi undertryckte voro; ty hans godhet varar evinnerliga.
24. Och förlossade oss ifrå våra fiendar; ty hans godhet varar evinnerliga.
25. Den allo kötte mat gifver; ty hans godhet varar evinnerliga.
26. Tacker Gudi af himmelen; ty hans godhet varar evinnerliga.