Psaltaren

Kapitel 148

[ AUDIO ]

1. Halleluja. Lofver, I himlar, Herran; lofver honom i höjdene.
2. Lofver honom, alle hans Änglar; lofver honom, all hans här.
3. Lofver honom, sol och måne; lofver honom, alla skinande stjernor.
4. Lofver honom, I himlar, allt omkring, och de vatten, som ofvan himmelen äro.
5. De skola lofva Herrans Namn; ty han bjuder, så varder det skapadt.
6. Han håller dem alltid och evinnerliga; han skickar dem, att de icke annorlunda gå måste.
7. Lofver Herran på jordene; I hvalfiskar och all djup;
8. Eld, hagel, snö och dimba, stormväder, de hans ord uträtta;
9. Berg, och alle högar; fruktsam trä, och alle cedrer;
10. Djur och all fänad; krypande djur, och foglar.
11. I Konungar på jordene, och all folk; Förstar, och alle domare på jordene;
12. Ynglingar och jungfrur; de gamle med de unga;
13. Skolen lofva Herrans Namn; ty hans Namn allena är högt; hans lof går så vidt som himmel och jord är.
14. Och han upphöjer sins folks horn; alle hans helige skola lofva, Israels barn, det folk, som honom tjenar. Halleluja.