Psaltaren

Kapitel 149

[ AUDIO ]

1. Halleluja. Sjunger Herranom en ny viso; de heligas församling skall lofva honom.
2. Israel glädje sig af den honom gjort hafver; Zions barn vare glade öfver sin Konung.
3. De skola lofva hans Namn i dans; med trummor och harpor skola de spela honom.
4. Ty Herren hafver ett behag till sitt folk; han hjelper den elända härliga.
5. De helige skola glade vara, och prisa, och lofva i deras säng;
6. Deras mun skall upphöja Gud; och skola hafva skarp svärd i sina händer;
7. Att de skola hämnas ibland Hedningarna, och straffa ibland folken;
8. Till att binda deras Konungar med kedjor, och deras ädlingar med jernfjettrar;
9. Att de skola göra dem den rätt, derom skrifvet står: Denna ärona skola alle hans heliga hafva. Halleluja.