Höga Visan

Kapitel 7

[ AUDIO ]

1. Huru dägelig är din gång i skorna, du Förstas dotter! Dina länder stå lika vid hvarandra, såsom tu spann, de ens mästares hand gjort hafver.
2. Din nafle är såsom en rund skål, den aldrig dryck fattas; din buk är såsom en hvetehop, omsatt med roser.
3. Din tu bröst äro såsom två unge råtvillingar;
4. Din hals är såsom ett elphenbenstorn, din ögon äro såsom de dammar i Hesbon vid den porten Bathrabbim; din näsa är såsom tornet af Libanon, hvilket sig vänder emot Damascon;
5. Ditt hufvud står på dig såsom Carmel; håret på ditt hufvud är såsom Konungens purpur i fållar bunden.
6. Huru dägelig och huru ljuflig äst du, kära, i vällust!
7. Din längd är lik vid ett palmträ; och din bröst vid vindrufvor.
8. Jag sade: Jag måste stiga upp i palmträt, och fatta dess qvistar; låt din bröst vara såsom drufvor på vinträ, och lukten af dine näso såsom äple;
9. Och din hals såsom godt vin, det minom vän lätteliga ingår; och tala om gammal ärende.
10. Min vän är min, och han håller sig ock till mig.
11. Kom, min vän, låt oss gå ut på markena, och vistas i landsbyarna;
12. Att vi måge bittida uppstå till vingårdarna, och få se, om vinträt blomstras, och hafver fått knoppar; om de granatäple utgångne äro; der vill jag gifva dig min bröst.
13. Liljorna gifva sin lukt, och för våra dörr allahanda ädla frukter; min vän, jag hafver bevarat åt dig både nytt och gammalt.