Jesaja

Kapitel 12

[ AUDIO ]

1. På den tiden skall du säga: Jag tackar dig, Herre, att du hafver varit vred på mig; och din vrede hafver sig vändt, och du tröster mig.
2. Si, Gud är min helsa; jag är säker, och fruktar mig intet; ty Herren Gud är min starkhet och min psalm, och är min helsa.
3. I skolen ösa vatten med glädje utu helsobrunnomen;
4. Och skolen säga på den tiden: Tacker Herranom; prediker hans Namn; görer hans anslag kunnig ibland folken; förkunner, att hans Namn högt är.
5. Lofsjunger Herranom; ty han hafver härliga bevist sig; detta vare kunnigt i all land.
6. Fröjda dig och var glad, du inbyggerska i Zion; ty Israels Helige är stor när dig.