4e Ange


Ce s-ar întâmpla dacă veșnicia ar începe acum...
Acasă


Bine ați venit pe site-ul 4eange.com


Biblie

Ellen G. White
"Refuzul de a renunța la părerile preconcepute și de a accepta acest adevăr stă la temelia unei mari părți a opoziției manifestate la Minneapolis împotriva mesajului Domnului prin intermediul fraților [E.J.] Waggoner și [A.T.] Jones. Stârnind acea opoziție, Satana a reușit să închidă poporului nostru, într-o mare măsură, puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorea să le-o împărtășească. Vrăjmașul i-a împiedicat să obțină acea eficiență care ar fi putut fi a lor în a duce adevărul în lume [ploaia târzie], așa cum l-au proclamat apostolii după ziua Cincizecimii. Luminii care trebuia să lumineze întregul pământ cu slava ei [strigătul ei tare] i s-a împotrivit." (Selected Messages, Book 1, Page 234-235)