Traducerea Dumitru Cornilescu Geneza
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

 Exodul
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

 Leviticul
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

 Numeri
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

 Deuteronomul
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

 Iosua
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 Judecători
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

 Rut
 1  2  3  4

 1 Samuel
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 2 Samuel
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 1 Împăraţi
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

 2 Împăraţi
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

 1 Cronici
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

 2 Cronici
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

 Ezra
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 Neemia
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Estera
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 Iov
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

 Psalmii
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

 Proverbele
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

 Eclesiastul
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 Cântarea cântărilor
 1  2  3  4  5  6  7  8

 Isaia
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66

 Ieremia
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

 Plângerile lui Ieremia
 1  2  3  4  5

 Ezechiel
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

 Daniel
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 Osea
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 Ioel
 1  2  3

 Amos
 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 Obadia
 1

 Iona
 1  2  3  4

 Mica
 1  2  3  4  5  6  7

 Naum
 1  2  3

 Habacuc
 1  2  3

 Ţefania
 1  2  3

 Hagai
 1  2

 Zaharia
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 Maleahi
 1  2  3  4

 Matei
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 Marcu
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 Luca
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 Ioan
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

 Faptele apostolilor
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

 Romani
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 1 Corinteni
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 2 Corinteni
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Galateni
 1  2  3  4  5  6

 Efeseni
 1  2  3  4  5  6

 Filipeni
 1  2  3  4

 Coloseni
 1  2  3  4

 1 Tesaloniceni
 1  2  3  4  5

 2 Tesaloniceni
 1  2  3

 1 Timotei
 1  2  3  4  5  6

 2 Timotei
 1  2  3  4

 Tit
 1  2  3

 Filimon
 1

 Evrei
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 Iacov
 1  2  3  4  5

 1 Petru
 1  2  3  4  5

 2 Petru
 1  2  3

 1 Ioan
 1  2  3  4  5

 2 Ioan
 1

 3 Ioan
 1

 Iuda
 1

 Apocalipsa
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

--- Libro completo ---

În format .txt

În format .pdf