4e Ange


Og hvis evigheten startet nå...
Hjem


Velkommen til nettstedet 4eange.com


Bibel

Ellen G. White
«En uvillighet til å gi opp forutinntatte meninger, og til å akseptere denne sannheten, lå til grunn for en stor del av motstanden som ble manifestert i Minneapolis mot Herrens budskap gjennom brødrene [E.J.] Wagoner og [AT] Jones. Ved å oppmuntre denne motstanden lyktes Satan i å stenge bort fra vårt folk, i stor grad, den spesielle kraften til Den Hellige Ånd som Gud lengtet etter å gi dem. Fienden hindret dem i å oppnå den effektiviteten som kunne ha vært deres i å bringe sannheten til verden [siste regn], slik apostlene forkynte det etter pinsedagen. Lyset som skal lette hele jorden med dens herlighet [høyt rop] ble motstått.» (Selected Messages, Book 1, Page 234-235)