Ellen G. WhiteApostlenes Liv og Virksomhed

Det er et godt land

Det Kristne hjem

Evangeliets tjenere

Evangeliets tjenere (1949)

Helse og livsglede

Jorden opplyst

Kristus vår Frelser

Mot historiens klimaks

Ord som lever

På fast grunn 1

På fast grunn 2

Råd og vink

Slektenes Håp

Ung i dag

Ung i dag (1980)

Vägen till Kristus

Veiledning For Menigheten, 1. bd.

Veiledning For Menigheten, 2. bd.

Veiledning For Menigheten, 3. bd.