Slektenes Håp  1. Gud med oss

  2. Det utvalgte folket

  3. I tidens fylde

  4. En frelser er født

  5. Innvielsen i templet

  6. Stjernen viser vei

  7. Ungdomsår i Nasaret

  8. Minnerik påske

  9. En konfliktfylt tid

10. Røsten i ødemarken

11. Jesu dåp ˗˗ talende symbolikk

12. I fristelsens ødemark

13. Kristus seiret der Adam falt

14. «Kom og se!»

15. Jesu første mirakel

16. Dramatikk i templet

17. Rådsherren som ble Kristus˗tilhenger

18. Han skal vokse

19. Ved Jakobs brønn

20. Tro uten tegn

21. Miraklet ved Betesda˗dammen

22. Døperen Johannes møter sin skjebne

23. Ved tideverv

24. Profet på sitt hjemsted

25. Mesteren kaller disipler

26. En dag i Kapernaum

27. Tilgitt og helbredet

28. Tolleren Levi˗Matteus

29. Sabbaten ˗˗ et minne og et tegn

30. De tolv utvalgte

31. Jesu programtale

32. Offiseren i Kapernaum

33. Jesu familie

34. Alle er innbudt

35. Makt over storm og demoner

36. Gnisten som utløser guddomsmakt

37. Apostlene sendes ut

38. Hvile for kropp og sjel

39. Mat til mange

40. Stormnatt på Gennesaret˗sjøen

41. Krisestemning i Galilea

42. Menneskebud og Guds bud

43. Evangeliet fjerner grenser

44. Krav om tegn

45. I korsets skygge

46. På Forklarelsens berg

47. Herren og hans tjenere

48. Hvem er den største?

49. Løvhyttefesten

50. Skygget av spioner

51. «Verdens lys»

52. Hyrden

53. På vei til Jerusalem

54. Hvem er min neste?

55. Guds rike ˗˗ hvor finnes det?

56. Jesus og barna

57. Det viktigste

58. Makt over død og grav

59. Geistlig

60. Gudsrikets grunnlov

61. Overtolleren Sakkeus

62. I gjestebud hos fariseeren Simon

63. Jesu inntog i Jerusalem

64. Jødefolket besegler sin skjebne

65. I sitt tempel

66. Ny konfrontasjon

67. Til advarsel og formaning

68. I den ytre forgård

69. Jesu store endetidsprofeti

70. Kristendom i hverdagen

71. Alles herre ˗˗ alles tjener

72. Nattverden ˗˗ et minnemåltid

73. Jesu avskjedstale

74. Getsemane

75. For jødenes domstol

76. Judas

77. Fra Herodes til Pilatus

78. Golgata

79. Korset i sentrum

80. I en rikmanns grav

81. Han åpnet dødsrikets porter

82. Fra sorg til glede

83. På veien til Emmaus

84. Fra tvil til tro

85. Gjensyn i Galilea

86. Over alle grenser

87. Oppdrag og avskjed

--- Komplett bok ---

I .txt format

I .txt format