Evangeliets tjenere (1949)Forord

  1. Kalt med et hellig kall

  2. Rettferdighetens tjenere

  3. Den nødvendige forberedelse

  4. Nødvendige egenskaper

  5. Predikanten på talerstolen

  6. Underhyrden

  7. Hjelpemidler i den evangeliske virksomhet

  8. Farer

  9. Arbeidsmetoder

10. Ansvar i konferensen

11. Det gjensidige forhold

12. Ord til avslutning

--- Komplett bok ---

I .txt format

I .txt format