På fast grunn 1  1. De profetiske forfatteres inspirasjon

  2. Ellen G. White og hennes forfatterskap

  3. Innstillingen til Vitnesbyrdene

  4. Hvordan Vitnesbyrdene ble til

  5. Tidligere utsagn forklart

  6. Jesu omsorg for oss

  7. Kristus har kontrollen

  8. Offer og innsatsvilje

  9. Ransak dere selv!

10. De gode engler mektigere enn de onde

11. Hva er vi verd?

12. Englene undrer seg

13. Betydningen av å motta Den Hellige Ånd

14. På ethvert sted

15. Når menigheten våkner

16. Behov for vekkelse

17. Ta vare på den nye erfaringen

18. Personlig appell i offentlig forkynnelse

19. Hva skal vi forkynne?

20. Vår stilling til lærestrid

21. Fantasifulle teorier

22. Faren ved ekstreme synspunkter

23. Fastsett ikke tiden

24. Alfa og Omega

25. Grunnlaget for vår tro

26. Den fullkomne lov

27. Lovens egenskaper

28. Satan hater loven

29. Kristus ˗˗ vårt eneste håp

30. Loven og evangeliet

31. Loven i Galaterbrevet

32. Kristi rettferdighet i loven

33. Ransak skriftene

34. Ordet ble menneske

35. "Prøvet i alt på samme måte som vi”

36. I Kristus er alle like

37. Jeg sender dere

38. Jesu fristelse

39. Jesu første fristelse

40. Jesu annen fristelse

41. Jesu tredje fristelse

42. Gud åpenbarer seg

43. Kristus ˗˗ livgiveren

44. Den oppstandne frelser

45. Førstegrøden

46. Han bar vår synd

47. Sannheten i Jesus Kristus

48. Den guddommelige norm

49. Overgivelse og bekjennelse

50. Kom, let og finn

51. Ett med vintreet

52. Kristus ˗˗ vår øversteprest

53. Forvandlet ved tro og lydighet

54. Fremholdt i 1883

55. Gammel sannhet i ny ramme

56. Sannheten som Herren har signert

57. Kristus er veien til livet

58. Du har forlatt din første kjærlighet

59. Fullkommen lydighet ved Kristus

60. Forholdet mellom tro og gjerninger

61. Kristus er budskapets midtpunkt

62. Rettferdiggjort ved tro

63. Den verdifulle perlen

64. Mørket tok ikke imot det

65. Hvordan takle et omstridt lærepunkt

--- Komplett bok ---

I .txt format

I .txt format